top of page

איך עובדים איתנו?

ריכזנו מידע וטפסים חשובים על מנת להקל ולפרט את תחילת העבודה עמנו.

איך עובדים איתנו?

מסמכים במסירת סחורה בשור-ואן ודגשים לאופן אריזת המוצרים

שירותים נוספים בנוסף לעיקור והורדת עומס מיקרוביאלי

הודעות על שינויים ללקוחותינו

קביעת מועדי הקרנה במאיץ האלקטרונים

איך עובדים איתנו?

מסמכים לצורך הקמה כלקוח

שעות פעילות וימי הקרנה על פי קטגוריות

אישור כניסה לצורך איסוף / מסירת סחורה לעיקור או לצורך ביקור במתחם

טפסים ודפי מידע חיוניים

bottom of page